Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00192
26-10-1950
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag vergadering Ministeriële Council OEES te Parijs, 26 en 27 oktober 1950.

In OEES-verband isoleert Stikker zich van de overige leden door te pleiten voor liberalisatie van het onderlinge handelsverkeer tot 75%, te beginnen in 1951. Van Duitse zijde krijgt hij daarvoor steun [bijlage]. Namens de Benelux stelt hij ook voor te komen tot uniformering van de onderlinge douanetarieven t.g.v. het bereiken van één interne markt. E.e.a. onder voorbehoud van overeenstemming in de GATT. De overige landen (m.n. Frankrijk) verzetten zich hiertegen en zijn voor het handhaven van de deviezencontrole. Het Nederlandse standpunt wordt m.n. ingegeven door het belang van het handelsverkeer met Duitsland. Uiteindelijk krijgt de Nederlandse zienswijze de steun van de vergadering.
Zie ook