Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00193
07-05-1951
Actoren
Brief
Samenvatting
Brief Mansholt aan REA met concept aide mémoire.

Na overleg met Schuman en Pflimlin, heeft Mansholt zijn landbouwintegratieplan bijgesteld en vervat in een aide mémoire. Doel is de oprichting van een landbouwgemeenschap, overeenkomstig de EGKS. Het is zijn bedoeling het verdere overleg over de zaak zó in te richten, dat vooral over het Nederlandse voorstel zal worden gesproken (en niet over de behoudender Franse alternatieve gedachten). Dit biedt nl. de grootste kans dat de Nederlandse denkbeelden zullen worden overgenomen. Mansholt koerst af op een door Frankrijk bijeen te roepen speciale Europese conferentie over de landbouwintegratie, naar analogie van de conferentie over het Schuman Plan. Evenals in het Schuman Plan, wordt gestuurd in de richting van een supranationale Hoge Autoriteit voor de landbouw, al hebben de Fransen daartegen bedenkingen.