Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00194
11-05-1951
Actoren
Brief
Samenvatting
Brief Mansholt aan REA, met aide mémoire.

Bijgestelde versie van brief en aide mémoire van 07-05-1951. Nu er verkiezingen in het verschiet liggen in Frankrijk, ligt het niet voor de hand dat Frankrijk het voortouw zal willen nemen voor het bijeenroepen van een speciale internationale conferentie over de landbouwintegratie. Derhalve stelt Mansholt voor dat Nederland zelf het initiatief zal nemen.