Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00195
16-06-1953
Actoren
Nota
Samenvatting
Nota Zijlstra aan de Tweede Kamer inzake EGKS.

Uitvoerige, algemene samenvattende nota met achtergronden van het gevoerde beleid, zich concentrerend op de economische aspecten en gevolgen van de Nederlandse deelname aan de EGKS. Zijlstra wijst de kamer erop niet te snel te oordelen over de werking van de gemeenschappelijke markt, die nog tijd nodig heeft om zich te vormen. Zo wijst hij erop dat de EGKS uitdrukkelijk niet is bedoeld om kartelvorming in de hand te werken. Indien dit niettemin het geval zou worden, dan 'aarzelt ondergetekende niet uit te spreken [dat] de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal een mislukking [zou] zijn geworden.' De HA is er om dit te verhinderen. Nederland zal zich intussen de komende jaren 'minitieus vasthouden aan het verdrag', al benoemt Zijlstra hiervan wel enkele tekortkomingen.
Zie ook