Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00197
27-02-1957
Samenvatting
Nota Zijlstra aan REA inz. het verdrag voor de Benelux Economische Unie, met groot aantal bijlagen (168pp):

1. Nota met kort vergelijkend overzicht van de ontwerp-verdragen voor de Benelux en de Euromarkt (EEG)
2. Tekst ontwerp-verdrag Benelux Economische Unie
3. Conventie inz. bepalingen van aflopende aard (voorlopige tekst en vertaling)
4. Summiere vergelijking voornaamste afwijkende punten Benelux en Europose markt
5. Toelichtende nota (no. 143, dd. 01-05-1957) Nederlandse delegatie voor REA
6. Toelichtende nota (no. 151, dd. 04-05-1957) Nederlandse delegatie voor REA
7. Nota (no. 114, 29-03-1957) transportbelangen in het Benelux Economische Unieverdrag
8. Toelichtende nota (no. 157, dd. 14-05-1957) Nederlandse delegatie voor REA
9. Samenvatting openstaande punten in het ontwerp-Benelux Economische Unieverdrag (foto-BtZ. 153250)
10. brief Kiveron (Zkn.Overzee, dd. 22-05-1957) aan REA
11. Interin-advies SER-commissie Benelux (dd. 23-05-1957)
12. Samenvatting door REA voorgestelde wijzigingen in ontwerp-verdrag Benelux (dd. 24-05-1957)