Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00198
26-7-1950
Actoren
Verslag
Samenvatting
CVP 11. Verslag van de vergadering van de plenum commissie o.l.v. Monnet.

Nader plenair overleg over besprekingen in Werkgroep Institutionele Vraagstukken, Werkgroep Productie, Investeringen en Prijzen, Werkgroep voor de Lonen, en de Werkgroep voor de Handelspolitiek.

Monnet geeft een overzicht van de werkzaamheden van elke werkgroep.

Van de Werkgroep voor Institutionele Vraagstukken kunnen binnenkort conclusies tegemoet gezien worden.

In de Werkgroep voor Prijzen, Investeringen en Productie is op enkele punten overeenstemming bereikt, maar zijn nog veel meningsverschillen over andere punten. Monnet roept op om snel met redelijke oplossingen te komen.

De Werkgroep voor Lonen wacht nog op de antwoorden op de questionaire, maar denkt dan snel haar werkzaamheden te kunnen voltooien.

Monnet geeft Blaisse toestemming om het werkdocument voor te leggen aan het parlement.