Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00200
14-10-1946
Actoren
Brief
Samenvatting
Begin van OLES (later ELES, red.), als brief van Kerstens aan Beel en Van Boetzelaer.

Op Belgisch-Pools initiatief ( Van Zeeland en Retinger) is een initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een Continental Association for the Solution of the Continental Problem of Europe. Kerstens is gevraagd hierin zitting te nemen namens Nederland. Bedoeling is een min of meer permanente organisatie op te richten, die voorjaar 1947 een International Continental Congress zal houden, waarop het Europese vraagstuk in zijn politieke, economische en culturele context zal worden besproken. Het steering committee komt voor het eerst bijeen ten huize van Van Zeeland in Brussel op 17 en 18 oktober 1946.
Zie ook