Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00209
01-10-1952
Samenvatting
Memorandum Stuyt aan Luns (z.nr.) ter bespreking in de ministerraad van 02-10-1952.
Nederland wil dat de geplande vergadering te Bonn op 04-10-1952 van de Zes over de nationale vragenlijsten inzake EPG zich zal beperken tot procedurekwesties. In Bonn is dit door De Booy medegedeeld aan de Duitsers. De Belgen zijn het hiermee eens. Duitsland had liever een doorbraak bewerkstelligt, maar lijkt genegen zich bij deze gang van zaken neer te leggen.