Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Derde vergadering van de (interdepartementale) adviescie. voor de Europese integratie, voorgezeten door Beyen.
Centraal agendapunt was de Nederlandse nota inzake de Economische Integratie van 11-12-1952. Beyen is het helemaal oneens met een tegenvoorstel dat door de Commission Constitutionelle op tafel is gelegd (en dat uitgaat van de centraliteit van in te stellen, rechtstreeks gekozen vertegenwoordigende organen in de EPD, voorafgaand aan economische integratie). Beyen, daarin gesteund door Drees, wil de Ned. plannen voor de economische integratie z.s.m. formeel aan de orde stellen tussen de Zes. Ook de nota van de Commssion Constitutionelle, inz. de constructie van de EPG, komt ter sprake. De Ned. regering acht het nog te vroeg om te spreken over rechtstreekse verkiezingen. Daarvoor ontbreekt het in Europa nog aan saamhorigheidsgevoel. Beter is het dan door te gaan mnet de voorbereidingen van economische integratie. Dat kan best bij meerderheid van stemmen, i.p.v. bij unanimiteit. Op dit punt dient echnter eerst overeenstemming te worden bereikt alvorens verder kan worden gegaan.