Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00216
14-02-1953
Actoren
Brief
Samenvatting
Brief Beyen aan zijn collega's van de andere vijf EGKS-landen als vervolg op en uitwerking van zijn brief van 11-12-1952.

Voor een werkelijke politieke gemeenschap is een Europees gemeenschapsgevoel onontbeerlijk. Ned. is voorstander van het instellen van zo'n EPG, in eerste instantie gekoppeld aan die terreinen waarop al integratie heeft plaatsgevonden. Probleem hierbij vormen nationale verschillen, m.n. op economisch vlak. Vandaar het ned. voorstel tot economische integratie. Een politieke gemeenschap moet daarom in dienst staan van het bereiken van wezenlijke gemeenschappelijke belangen van de lidstaten, m.n. op economisch vlak. De EPG dient, concreet, het vestigen van één gemeenschappelijke markt na te streven, met alles wat daaraan vast zit (hetgeen in 15 punten wordt samengevat).