Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00219
05-05-1953
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Nota Nederland voor de ministers van Buitenlandse Zaken van de Zes, met voorstellen betreffende de economische bevoegdheden van een Europese Gemeenschap.

Het Ned. memorandum beperkt zich in hoofdzaak tot het aangeven van de overwegingen waarop het instellen van een tariefgemeenschap berust, de methode deze tot stand te brengen, en de plaats die deze volgens Ned. zouden dienen te krijgen in het ontwerp-statuut.