Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00220
3-6-1953
Actoren
codetelegram
Samenvatting
Codetelegram (nr. 20) Beyen en Luns aan Boon:

Om te voorkomen dat Ned. in de besprekingen die 12 juni zullen volgen in Rome de band met de Italianen kwijtraakt, wordt Boon alvast op de hoogte gebracht van de door Ned. uit te dragen standpunten. Hij kan dan de Italianen voorbereiden.
De Ned. regering is van mening dat EGKS en EDG geleidelijk in de EPG dienen te worden opgenomen. De Raad van Ministers en het Parlement kunnen in de EPG een overeenkomstige plaats innemen als in de EGKS. Wel zijn beiden huiverig de bevoegdheden van de HA van de EGKS zonder meer te transponeren naar de EPG. Ook wil Ned. niet meteen verkiezingen voor het (in de Haagse perceptie liefst enkelvoudige) parlement van de EPG, maar een overgangsperiode waarin de kiezer zal kunnen wennen aan de nieuw ontstane verhoudingen in Europa.
Italië verwacht van ned. dat het opnieuw de voorgestelde economische integratie van de Zes landen ter tafel zal brengen. Dit ligt nog steeds moeilijk. België en m.n. Duitsland zullen waarschijnlijk met eigen voorstellen komen.