Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00223
24-11-1953
Samenvatting
Memorandum (no. 49) DWS aan Eschauzier, doorgezonden aan Beyen.

DWS is er niet gerust op dat de positie van de Raad van Ministers op de pas gehouden conferentie te Rome afdoende is geregeld. Het gaat m.n. om de uitleg, invulling en toepassing van het begrip 'supranationaliteit', dat in de voorgestelde statenbond een nieuwe rechtsfiguur zal vormen. Immers zullen nationale belangen ook in de nieuwe constellatie een vorm moeten kunnen vinden. Daartoe is een bevoegde Raad van Ministers onontbeerlijk. Het verzet tegen een Raad van Ministers die directieven kan uitvaardigen is dan ook ongegrond. Evengoed is voor de totstandbrenging van een (supranationaal) verenigd Europa gemeenschappelijke belangenbehartiging en politieke integratie nodig.