Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00224
26-11-1953
Actoren
Verslag
Samenvatting
Uitvoerig intern verslag (met wijzigingen en aanvullingen) van Buitenlandse Zaken (DGPZ) van de conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken, gehouden van 26-28 november 1953 in Den Haag., voorzien van samenvatting (foto-BtZ. 86568) van de punten van overeenstemming welke bij de besprekingen werden bereikt (21 pagina's).

De conferentie concentreerde zich op de politiek-bestuurlijke inrichting van de op te richten EPD (en EDG) als Europese samenwerkingsverband.