Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag bespreking van Beyen, Luns en Staf met Bruce en Chapin, in tegenwoordigheid van Eschauzier, Tuyll van Serooskerken en van der Beugel.

De Amerikanen menen dat inm. aan de Nederlandse en Belgische bezwaren tegen de EDG zover tegemoet is gekomen, dat de beide landen het verdrag zonder bezwaar kunnen tekenen. Het gaat daarbij om de afbakening van de individuele speelruimte voor deelnemende landen - en dan m.n. Frankrijk - binnen EDG en NAVO. De kwestie, o.a. opgerakeld tegen de achtergrond van de Saarkwestie en de Franse gebieden in Noord-Afrika, ligt tussen de deelnemende landen gevoelig, aangezien Bidault en Adenauer ook persoonlijk niet met elkaar overweg kunnen. Beyen stelt dat er in Nederland nooit enig probleem t.a.v. de ratificatie van het EDG-verdrag is geweest en dat Nederland zonder meer zal ratificeren. Bruce is daar zeer mee ingenomen, want spoedige ratificatie door Nederland zal de verdragskwestie meer stabiliteit geven. Beyen meent overigens dat de EDG voor Frankrijk urgenter is dan de ermee verbonden voortgang inzake de EPG. De Amerikanen willen deze zaken echter los van elkaar zien.