Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00237
17-11-1948
Actoren
Beschikking
Samenvatting
Beschikking Stikker (nr. 126700) inz. Nederlandse vertegenwoordigers studiecommissie t.a.v. bevordering van de Europese eenheid.

Overwegende dat het wenselijk is uitvoering te geven aan het besluit van de Consultatieve Raad van het Pact van Brussel een comité in te stellen, belast met de studie naar maatregelen ter bevordering van de Europese eenheid, benoemt Stikker hierin namens Nederland: Albarda, Bruins Slot en Kerstens.
Zie ook