Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00241
22-03-1949
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag Albarda van de zittingen van het Vijf Mogendheden Studie Comité voor Europese Eenheid, te Parijs van 26-11-1948 t/m 16-12-1948 en van 18-01-1949 t/m 21-01-1949.

Uitvoerig verslag van de diverse besprekingen, waaruit de ontwikkeling van de diverse nationale standpunten naar voren komt.