Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00247
04-01-1952
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Na consultatie van Brussel door ambassadeur Harinxma t.a.v. de gedachte aan institutionalisering van buitenlandspolitiek overleg tussen de Benelux landen inzake de Europese integratieplannen, wordt besloten tot het instellen van een Permanente Politieke Contactcommissie. Boon zet voor Stikker uiteen wie hierin voor Nederland zitting zouden moeten hebben.

In de ministerraad van 09-01-1952 wordt de instelling van dit permanente orgaan bekrachtigd.