Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00251
06-02-1953
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Memorandum inz. 7e vergadering van de Politieke Commissie van de Benelux.

De Belgen en Luxemburgers zijn het eens met Nederland dat economische integratie niet bij politieke integratie ten achter mag blijven. Ze zullen de Nederlandse opvatting in dezen steunen. Verder is t.a.v. een Europese Politieke Gemeenschap besproken hoe te handelen t.o.v. de Franse wens dat de Franse overzeese gebiedsdelen in een Europese Volkerenkamer vertgenwoordigd zullen worden (waardoor een Frans overwicht hierin dreigt). Belgiƫ streeft verder naar een paritaire samenstelling van een Europese Senaat. Nederland heeft bezwaren tegen directe verkliezingen voor de Volkerenkamer. Bij een indirect gekozen Volkerenkamer en een paritair samengestelde Raad van Ministers is een zelfstandig orgaan als een ook Senaat overbodig. Men is hier nog niet geheel uit.