Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00253
22-01-1959
Samenvatting
Memo (nr. 128) DIE/AI aan Luns.

Van 9-11 januari 1959 is in Wiesbaden een congres geweest van de Europese Beweging met daarop diverse politieke sleutelfiguren uit de Europese integratie.
De slotresolutie vermeldde de volgende desiderata:
1. EEG, Euratom en EGKS dienen tot één gemeenschap te versmelten;
2. OEES en Raad van Europa dienen te fuseren;
3. Buitenlandse politiek van de EEG-landen dient te worden gecoördineerd d.m.v. raad van minister-presidenten;
4. Economische integratie van Europa dient uitgebreid te worden naar alle OEES-landen;
5. Er dienen rechtstreekse verkiezingen te komen voor het Europees Parlement;
6. Einddoel van het integratieproces dient te zijn de vorming van een Europese politieke gemeenschap.