Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00254
2-12-1959
Actoren
Brief
Samenvatting
Persoonlijke brief Blaisse aan Luns.

Persoonlijk verzoek aan Luns om een gesprek te hebben met het hoofdbestuur van de Europese Beweging in Nederland, vergezeld van overzicht van de 28 bestuursleden.

DIE meent hier niet onderuit te kunnen, aangezien Beyen indertijd ook een dergelijk gesprek heeft toegestaan. er zit wel een politiek risico is, nl. dat het gesprek een wending neemt van kritische beschouwing van het Nederlandse beleid.