Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00256
02-04-1960
Samenvatting
Memorandum (nr. 700) met door Nederland voorgestelde wijzigingen en aantekeningen t.a.v. het vierde conceptrapport buitenlands beleid van de Benelux regeringen voor de interdepartementale Beneluxraad.
Nederland wenste vier wijzigingen opgenomen te zien:
a. Als beleid op lange termijn voor de relaties tussen de Zes en andere Europese landen, houdt Nederland vast aan de associatiegedachte;
b. De gevaren van het niet tot stand komen van een regeling in Europa zijn niet alleen van economische, maar ook van politieke aard;
c. Een verwijzing naar de resolutie van de raad van Europa, waarin de assiciatiegedachte wordt onderstreept, is gewenst;
d. Een verwijzing naar de Atlantische Economische Conferentie is gewenst.
Wigny verzet zich tegen handhaving van associatie als uiteindelijke doel. Hierover is lang tussen Ned. en Belgiƫ gediscussieerd. Ook de laatstgenoemde koppeling heeft Belgiƫ tot dusverre bestreden.