Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00259
30-09-1957
Samenvatting
De Ned. vertegenwoordiger in de HA EGKS (Van Vredenburch) doet aan Van Tuyll van Serooskerken een notitie met bijbehorende aantekening toekomen van een gesprek dat hij op 26-09-1957 had in Luxemburg met Mayer, Etzel en Spierenburg over de kandidatuur voor voorzitter van de Europese Commissie.
De kandidatuur van Mansholt zou in Bonn op sterke tegenstand stuiten. Mayer had voor de eer bedankt, ook omdat de EEG volgens hem in de eerste jaren geen succes zou worden. Een hele rij namen van personen passert de revue als mogelijke kandidaat voor deze post.

De naam van Hallstein, die de post in januari 1958 krijgt, wordt niet genoemd.