Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00268
23-05-1959
Samenvatting
Memorandum (no. 997) Kymmell aan Luns.

DIE heeft grote bezwaren tegen het in het regeringsprodramma opnemen van het streven naar het houden van rechtstreekse Europese verkiezingen voor het EP. Dit streven heeft de regeing immers al onderschreven door aanvaarding van het EEG-verdrag. Het EP dient nu zelf voorstellen dienaangaande te ontwikkelen. Vanwege de grote verschillen in kiesstelsel tussen de landen, meent DIE dat er nog wel 2 tot 3 jaar gemoeid mee zullen zijn, voordat het EP met uitgewerkte voorstellen zal komen. Politiek ligt een gebaar van Ned. lastig, aangezien dit een steunbetuiging zou zijn aan de Europese Federalistenbeweging. Nederland is toch geen voorstander van een politieke federatie tussen de Zes op afzienbare termijn? Steun betuigen aan dit voorstel is hypokriet, aangezien Ned. de eerstkomende jaren niet in deze richting wil gaan.
Zie ook