Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00272
26-07-1963
Samenvatting
Memorandum Italianer aan Luns.

Het EP wenst meer bevoegdheden te verkijgen t.o.v. de Europese Commissie en een actievere rol te gaan spelen bij de benoeming van de leden daarvan. Verder wil het parlement dat haar adviserende rol aanzienlijk zal worden uitgebreid en wil het voortijdig op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen in de buitenlandse betrekkingen van de Gemeenschap. Het EP wenst bovendien budgetrecht te krijgen t.a.v. eigen middelen van de EC.
Om dit te bepleiten, wenst Martino een gesprek met Luns. Voor het pakket van eisen, schrijft DIE, is echter geen meerderheid te vinden. Zelfs een discussie hierover heeft weinig zin in de huidige constellatie.

Op 29-07-1963 besprak Luns e.e.a. met Martino, Spierenburg, Nord en Calmes.