Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00273
03-09-1963
Actoren
Brief
Samenvatting
Brief (no. C/68/63, ass 41) Martino aan Luns [vertaling].

Martino dringt er nogmaals bij Luns op aan dat hij zich in zijn capaciteit van voorzitter van de Europese Raad van Ministers sterk zal maken voor het uitbreiden van de bevoegdheden van het Europees Parlement. Martino doet daarbij een beroep op de procedure die in 1957 werd gehanteerd bij de uitwerking van de Verdragen van Rome, waarbij de voorzitter van de Assemblée van de EGKS geconsulteerd werd.