Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nota (no. 178677) Buitenlandse Zaken voor Coordinatiecommissie inz. parlementaire controle op de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

In de Raad van Ministers zijn de financiële voorwaarden voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid tot en met juni 1965 vastgelegd. Tot die datum zullen de lidstaten bijdragen aan de vorming van een Oriëntatie- en Garantiefonds. De Tweede Kamer heeft middels de motie-Vredeling erop aangedrongen dat het EP in deze regeling de bevoegdheden zal verkrijgen die in de aan de nationale parlementen dreigt te worden ontnomen. BuZa is het daar niet op voorhand mee eens: de omstandigheid dat in de toekomst uit de heffingen eigen middleen voor de Gemeenschap ontstaan, betekent nog geenszins dat de verantwoordleijkheid voor de omvang van die middelen berust bij het Europees Parlement. Wel erkent BuZa dat hier een probleem met de parlementaire controle dreigt te ontstaan.