Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00277
20-02-1964
Actoren
codebericht
Samenvatting
Codebericht Luns (no. 20) aan Van Ittersum (Bonn).

De Nederlandse voorstellen inz. versterking van de rol van het EP maken nog onderdeel uit van beraadslaging in de ministerraad. Gedacht wordt aan het herstel van het door het Verdrag van Rome beoogde evenwicht tussen de de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het EP. De feitelijke invloed van het parlement op de Commissie dient te worden vergroot. Ook zal in de Nederlandse optiek een gekwalificeerde meerderheid van stemmen nodig zijn in de Raad om een van een Commissievoorstel afwijkend besluit te nemen. De Commissie zal, gezien de grotere invloed van het Parlement, haar besluiten nauwkeurig dienen af te wegen op de steun die deze daar zullen (kunnen) verwerven.