Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00278
25-02-1964
Actoren
Toespraak
Samenvatting
Tekst toespraak Luns in Raad van Ministers over vergroting bevoegdheden van het Europees Parlement.

Hierin herhaalt Luns n.a.v. de kwestie van de totstandkoming van de uitvoeringsregelingen voor het Europese Oriƫntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw nogmaals de Nederlandse visie dat de controlerende bevoegdheden van het EP dienen te worden vergroot, waarop ook al door de Tweede Kamer is aangedrongen. Adviezen van het EP dienen door de raad te worden opgevolgd, tenzij de Raad met algemene stemmen anders beslist. Wel is Luns het ermee eens dat de Raad in alle omstandigheden bevoegd blijft de begroting vast te stellen, mits een gekwalificeerde meerderheid van leden de voorstellen steunt.