Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00281
01-06-1964
Actoren
codebericht
Samenvatting
Codetelegram (no. Bentinck284) Luns aan BuZa.

Aarzelend gaat Nederland accoord met de voorgestelde associatieformule voor Nigeria, zoals door de PVs is voorgesteld. Couve de Murville kan hiermee leven..
Meer moeite heeft Nederland met de kwestie van uitbreiding van de bevoegdheden van het EP. Luns heeft Couve de Murville met grote nadruk de stemming in het Nederlandse parlement uiteengezet en erbij gezegd dat het moment mogelijkerwijs zal komen dat de Nederlandse regering een uiterst moeilijke houding in de EEG zal moeten aannemen, indien het EP niet meer bevoegdheden zal krijgen ('ik liet het woord stilleggen vallen'). Het draait om de miljarden die de Commissie in het landbouwbeleid wil stoppen en waarop geen afdoende controle is. Couve de Murville ziet dat anders en meent dat het EP tevens ook uit is op een verdergaande uitbreiding van het eigen ambtelijk apparaat. Liever dan de bevoegdheden uitbreiden, is Couve de Murville voorstander van verantwoording achteraf.
Ten aanzien van de fusie van de gemeenschappen schetst Luns de moeilijkheden die dit voor Nederland zou creƫren t.a.v. de zetelverdeling in de Commissie, waar Mansholt volgens Couve 'indispensable' is, maar waarschijnlijk niet door een Nederlander zal kunnen worden opgevolgd.
Ook de zetelkwestie (van het EP) komt nogmaals aan de orde. Voor Frankrijk is Brussel niet aanvaardbaar, aldus Couve de Murville.
Van de zijde van Spanje ligt er een verzoek om associatie-onderhandelingen met de EEG, wat moeilijk ligt, omdat de Spanjaarden juist op economisch terrein dwars liggen.
Samen zijn Luns en Couve het er over eens dat de Italiaanse voorstellen m.b.t. de verhouding van de EEG met derde landen en het associatiebeleid zo ver mogelijk onder de mat dienen te worden geveegd.