Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Codebericht Rutten (no. 100) inz. wijziging omvang van de Europese Commissie.

Per 31-12-1966, bij fusie van de bestaande Europese gemeenschappen, loopt het mandaat van de uit 14 leden bestaande Europese Commissie af. Bedoeling is dat de EC daarna negen leden zal tellen. België plaatst daar kanttekeningen bij: wat te doen ingeval de EEG nieuwe leden zal toelaten? Voor Ned. is het voortzetten van een EC met een omvang van 14 leden alleen bij wijze van tijdelijk compromis aanvaardbaar, laat Rutten weten in de Coreper. Zo'n tijdelijk voortbestaan zal ten hoogste tot twee jaar na fusie van de executieven kunnen bestaan.
De Fransen doen nog diverse formulevoorstellen m.b.t. de samenstelling en werkingsduur van de EC, maar hierover worden de partijen het niet eens.
Ook over het budgetrecht van het EP wordt gesproken. Luxumburg is het niet eens met de voorgenomen uitbreiding van dit budgetrecht en wenst dit pas te realiseren na fusie van de gemeenschappen.