Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00285
25-11-1964
Actoren
Nota
Samenvatting
Concept-interventie (no. F/13329/64) Ned. voor EEG Ministerraad van 30-11-1964 inz. versterking van de bevoegdheden van het EP.

Ned. dringt nogmaals aan op het aannemen van een meer effectieve vorm van controle op de EC en op de Raad van Ministers door het EP. Deze meer effectieve vorm van democratische controle, i.p.v. adviesrecht, is voor Ned. een voorwaarde voor het houden van rechtstreekse algemene verkiezingen voor het EP. Nu immers kan de Raad doen wat hem goeddunkt en adviezen van het EP zonder behoorlijke bestudering terzijde schuiven. Luns rept van een schijnvertoning van de Raad. De Ned. regering wenst zekerheid te verkrijgen omtrent het toekomstbeeld van de Gemeenschap, die door haar stichters als spranationaal en democratisch is ontworpen. Juist het aanstaande fusieproces maakt het regelen van e.e.a. extra noodzakelijk.