Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00289
17-11-1961
Samenvatting
Memorandum Kymmell (nr. 1941) aan Luns inz. fusieproblematiek Europese gemeenschappen.

Kymmell schetst nogmaals de achtergronden van de fusieproblematiek, zoals die bij ondertekening van het EEG-verdrag in 1957 werden afgesproken: in een overgangsperiode van 12 jaar zouden er drie etappes zijn van vier jaar ieder. Nu is de stap naar de tweede etappe aanstaande en hierover vindt overleg plaats tussen de EEG-ministers en het EP. Probleem hierbij voor Nederland is dat de tweede etappe tevens het begin inluidt van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De EC heeft hiertoe voorstellen klaar liggen (heffingen inz. granen, varkensvlees, eieren, gevogelte, rgelingen voor groenten, fruit en wijn), waartegen van Nederlandse kant bedenkingen bestaan.