Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00292
07-05-1950
Actoren
Brief
Samenvatting
Persoonlijke en vertrouwelijke brief Schuman aan Adenauer.

Schuman kondigt aan te willen komen met een plan voor verbetering van de Frans-Duitse betrekkingen, Europa, en de vrede. Europa - en vreedzame verhoudingen - kunnen alleen voortgeholpen worden door concrete zaken. Schuman verwijst naar Adenauers eigen uitspraken in de richting van een economische unie tussen Duitsland en Frankrijk, waar hij bij wil aanhaken met een beperkt, maar cruciaal plan: verenigen van de Franse en Duitse steenkool- en ijzerproductie onder een gemeenschappelijke Hoge Autoriteit in een organisatie die open staat voor deelname door andere Europese landen. Een en ander moet natuurlijk nog wel nader uitonderhandeld worden en Schuman spreekt de hoop uit dat de Duitse regering hierin zal willen deelnemen.
Zie ook