Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00294
12-12-1950
Samenvatting
Protocol kabinetszitting BRD van 12-12-1950 over het Schuman-plan.

Hallstein geeft een kort overzicht van de Frans-Duitse onderhandelingen die tot dusverre hebben plaats gevonden. Voor Duitsland cruciaal in dezen zijn bilaterale politieke afspraken geweest omtrent het opheffen van het bezettingsstatuut van het Ruhrgebied. Hiertoe is aan de Fransen een nota voorgelegd die voorziet in de teruggave van de autonome bestuursmacht aan de BRD. Hierover dient op de volgende viermogendhedenconferentie te worden besloten. Frankrijk stelt (in ruil voor steun) voor dat de BRD zal gaan deelnemen aan de militaire verdediging. Voor de meeste andere uitstaande (economische) punten is nu een oplossing bereikt of in zicht. Alleen kartelafspraken dienen nog nader vorm te krijgen. Adenauer krijgt zijn kabinet achter zich met zijn aanbeveling de onderhandelingen met grote omzichtigheid voort te zetten en daarbij niet het Ruhrstatuut, maar de economische punten als primair naar voren te schuiven.
Zie ook