Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00295
13-06-1951
Actoren
Brief
Samenvatting
Brief Adenauer aan Erhard inz. Schuman-plan.

Adenauer is bezorgd om de toenemende Franse dominantie binnen de context van het Schuman-plan. In het door Monnet geleide apparaat dat daarvoor in het leven wordt geroepen, heeft Duitsland veel te weinig invloed. Wat kunnen wij hier tegenover stellen, vragt hij zich af. Erhard krijgt opdracht binnen het ministerie van Economische Zaken een speciale dienst op te richten die moet kunnen zorgen voor Duits tegenwicht tegen de Fransen.