Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00298
20-06-1950
Actoren
Verslag
Samenvatting
Brief Hallstein aan Adenauer met aangehecht verslag van Frans-Duitse bijeenkomst over het Schuman-plan op het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken te Parijs.

De besprekingen verliepen in goede sfeer. Inhoudelijk gaven de Fransen een nadere toelichting op hun plannen voor de kolen- en staalunie:
- Hoge Autoriteit
- Democratische controle
- Raadgevende organen
- Taken Hoge Autoriteit
- Regionale groepen
- Prijzen
- Loonniveau
- Deelname van de Verenigde Naties
- Staatsverdrag
- Britse houding t.o.v. Schuman-plan