Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00303
2-7-1950
Samenvatting
Protocol van de samenkomst ten huize van Monnet van de Franse en Duitse delegaties inz. de Schuman-plan onderhandelingen op zondag 2 juli 1950.

Hallstein geeft hierin aan dat de Duitsers nog wel enige achterdocht hebben t.o.v. achtergronden van de Franse plannen en krijgt desgevraagd nadere toelichtingen van Monnet om de bestaande onrustgevoelens weg te nemen.