Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00305
12-07-1950
Actoren
Telegram
Samenvatting
Telegram Hallstein aan Blankenhorn bij Auswärtiges Amt.

Monnet heeft buiten de grotere besprekingen inz. het Schuman-plan om een gesprek onder vier ogen met Hallstein om hem bij te praten over een eerder door hem gevoerd gesprek met Spierenburg. Hierin verzekerde Spierenburg Monnet dat het Nederlandse beleid er niet op gericht is (mede) het Britse standpunt tot uitdrukking te brengen. Ook zal Nederland geen blokkade opwerpen t.o.v. de souvereiniteitsinperking die het Schuman-plan met zich mee zal brengen. Eerder had ook Suetens namens België aangegeven moeite te hebben met de souvereiniteitsgevolgen van het besproken plan. België kan zich vanwege grondwettelijke beperkingen ook niet langer binden dan voor een periode van 50 jaar. Niettemin betoonde Monnet zich zeer tevreden met de inmiddels bereikte voortgang, die hij drie maanden tevoren niet voor mogelijk had gehouden.