Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00306
02-08-1950
Samenvatting
Kort verslag van een bespreking tussen Monnet en Hallstein.

Hallstein is, naarmate de Franse plannen voor het instellen van een Hoge Autoriteit vastere vorm lijken aan te nemen, bezorgd aan het worden over de gevolgen van zo'n grote stap in supranationale richting, temeer daar de Fransen de HA lijken te willen optuigen met een aanzienlijke administratieve ondersteuning. Monnet heeft op de geopperde bezwaren nog geen eenduidige antwoorden paraat.