Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00311
19-06-1950
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Brief (nr. IA1-3235/50) Erhard aan Adenauer en het kabinet met als bijlage een nota van 16-06-1950 betreffende het Schuman-plan en de Duitse stellingname dienaangaande, waarover in het kabinet overleg is gevoerd. Deze nota vormt het uitgangspunt voor de onderhandelingen die de Duitse delegatie in Parijs zal voeren over het Schuman-plan.