Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00315
02-11-1949
Samenvatting
Resolutie, aangenomen op vergadering van OEES Council.

Hierin werd de bereidheid tot intra-Europese samenwerking opnieuw bevestigd en (nogmaals) het voornemen uitgesproken om de politieke, financiële, economische, sociale en douanestructuren op elkaar af te stemmen teneinde een economische en monetaire unie te gaan vormen. Doel was nog vóór 15 december 1949 stappen in deze richting te zetten.
Zie ook