Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00318
04-06-1955
Actoren
Telegram
Samenvatting
Telegram Garnier (no. 290/29) aan Parijs.

De ochtend nadat Beyen in Den Haag is teruggekeerd uit Messina, heeft hij meteen Garnier bij hem thuis ontvangen. Beyen betoont zich bij die gelegenheid bijzonder tevreden met de te Messina behaalde resultaten. Weliswaar is te Messina afgesproken dat de betrokken landen tot de reeds tevoren geplande conferentie in oktober de tijd krijgen hun positie te bepalen t.a.v. de voorstellen, maar tegen Garnier laat Beyen zich ontvallen dat, wanneerde Fransen meer tijd nodig hebben, dat geen probleem zal zijn. Beyen heeft de Franse houding, uitgedragen door Pinay, als buitengewoon positief ervaren, maar zich daarentegen zéér geërgerd aan het door Hallstein uitgedragen Duitse standpunt. Dat voorspelt weinig goeds t.a.v. de Duitse opstelling nu Duitsland de souvereiniteit terug heeft, aldus Beyen. Nu Adenauer wellicht niet lang meer aan de macht zal zijn, is te temeer zaak dat de definitieve Duitse binding met West-Europa voortgang boekt. Beyen heeft te Messina "dur et sec" met de Duitsers gesproken "puisque c'etait le seul ton qu'il convenait pour parler avec lui". Tenslotte komt Beyen nog te spreken over de kandidatuur van Mayer versus Monnet als voorzitter van de Hoge Autoriteit, waarover hij te kennen geeft Mayer verre te prefereren boven Monnet, al kan hij dat publiekelijk niet zeggen.