Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00320
28-05-1955
Actoren
Telegram
Samenvatting
Telegram (no. 266/269) Garnier aan Parijs.

Garnier heeft nog eens gesproken met Beyen over de opvolging van Monnet als voorzitter van de Hoge Autoriteit. Beyen heeft hem daarbij te kennen gegeven dat Nederland, hoewel geen overwegende bezwaren bestaan tegen Monnet, toch beslist de voorkeur geeft aan Mayer. Alleen Duitsland lijkt de kandidatuur van Monnet te willen blijven steunen.