Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00321
01-06-1955
Actoren
Telegram
Samenvatting
Telegram Francois-Poncet aan Parijs.

Ook in Bonn lijkt niemand meer te geloven in de kansen voor Monnet om alsnog te worden herkozen als voorzitter van de Hoge Autoriteit. Internationaal is zijn koerswijziging (aanvankelijk ontslag indienen zonder herkiesbaar te willen zijn en vervolgens op die belsissing terug komen) slecht gevallen. Mayer lijkt ook hier de meeste kansen te hebben. T.a.v. het idee van de relance européeenne lijkt Francois-Poncet optimistisch gestemd.