Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00329
13-09-1949
Actoren
Telegram
Samenvatting
Telegram (no. 3363/66) Bonnet aan Parijs.

Bonnet en Petsche hebben in Washington van de Amerikanen indicaties ontvangen dat zij het wel buitengewoon op prijs zouden stellen indien Frankrijk voortgang zou boeken in de contacten met Italië en België over convertibiliteit van de valuta en liberalisering van de handel. Dat zou het voor State mogelijk maken het Congres erop te wijzen dat er bij de Europese landen een werkelijke wil bestaat voortgang te boeken met een economische eenwording. De Italianen zijn echter erg beducht voor mogelijke onvoorziene neveneffecten van zo'n unie. Met België lopen de contacten in eerste instantie via Van Zeeland. Op de achtergrond speelt de Amerikaanse inzet van kredieten ter waarde van US $ 150 mln. voor landen die toetrden tot een project dat vrijmaking van de Europese handel beoogt.