Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00330
16-09-1949
Actoren
Telegram
Samenvatting
Telegram (no. 3404/3408) Bonnet aan Parijs.

Schuman, Petsche, Alphand, Guindey en Bonnet hebben in Washington gesproken met Acheson, Snyder, Hoffman en Harriman. Daarbij zijn diverse punten uit de Frans-Amerikaanse betrekkingen aan de orde gekomen. Vastgesteld is dat de regeling van de door de USA aan Groot-Brittannië verleende kredieten ook zal gelden voor Frankrijk en de andere OEES-landen. In dit kader heeft Petsche nogmaals de stand van zaken toegelicht t.a.v. de gesprekken met Italië, België en (met enige terughoudendheid) Nederland inzake de mogelijkheden voor het vrijmaken van de onderlinge handel. Hoffman drong er bij die gelegenheid op aan dat Frankrijk op dit punt snel met met een duidelijk initiatief naar buiten zal komen.