Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00338
16-05-1950
Samenvatting
Nota (no. AK/eb) Affaires Etrangères voor Filippi inz. Schuman-plan.

Hierin wordt ten behoeve van het Franse ministerie van Financiën nogmaals toegelicht dat het Schuman-plan niet een exclusieve Frans-Duitse samenwerking beoogt, maar deel uitmaakt van de bredere discussies over economische en financiële samenwerking die in Europa worden gevoerd binnen het verband van de OEES. Deze beperktere opzet is tegelijk een soort van lakmoesproef voor de mogelijk geinteresseerde landen om te bepalen hoever men bereid zal zijn te gaan op het terrein van de economische samenwerking en integratie. Er wordt dan ook een link gelegd naar de gesprekken over de handelspolitiek, een Europese betalingsunie en de bredere economische, financiële en sociale politiek.