Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00341
08-08-1960
Samenvatting
Memorandum (no. 2190) Fock aan De Quay.

In Parijs is de Tijdelijk Zaakgelastigde Quarles van Ufford bij Couve de Murville ontboden, die hem berichtte over de inhoud van een gesprek tussen De Gaulle en Adenauer inzake de mogelijke fusie van de executieven van de drie Europese Gemeenschappen. Hierbij bleek dat Frankrijk de gelegenheid wil aangrijpen om de bevoegdheden van de executieve te ondergraven en daarbij op enige Duitse steun mag rekenen. Nederland is daar tegen, vanwege het behouden van een zeker tegenwicht tegen de dominante Franse rol in Europa. Fock vraagt zich daarom af of Nederland er wel verstandig aan doet de kwestie van de executieve op de Europese agenda te zetten.

Bijlage: achterliggend codebericht uit Parijs.