Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Ondertekend exemplaar (no. 5, Spierenburg) van het Rapport des Experts de la Belgique, de la France, de l'Italie, du Luxembourg et des Pays-Bas concernant l'établissement d'une Association Economique et Financière en Europe Occidentale.

Van 29-11-1949 tot 09-12-1949 is hierover te Parijs onderhandeld door afgevaardigden van de vijf betrokken landen n.a.v. de aanbeveling van de OEES van 02-11-1949 om de mogelijkheden te onderzoeken voor oprichting van een regionale economische en monetaire samenwerkingassociatie van Europese landen. Doel is niet een gesloten, autarkisch systeem op te zetten, maar om tot een samenwerkingsverband te komen dat open zou staan voor het aanhalen van contacten met de Sterling-zone.

Vastgelegd worden grondbeginselen van algemene politiek (inclusief begrotingen, fiscaal en sociaal beleid, coordinatie van investeringen, landbouwbeleid, en arbeidsaangelegenheden), van financiële voorzieningen (inclusief wisselkoersen en kapitaalbewegingen). Tevens wordt een zeer globale richting aangegeven voor de te nemen administratieve maatregelen.

Het rapport wordt op 12-12-1949 aangeboden aan minister Van den Brink.